Sunnfjord kommune

Septiktank

Septiktank

Det er Miljøservice AS i Stryn som utfører tømming av septiktankar i Sunnfjord kommune. Ta kontakt direkte med dei om du treng ekstratømming utanom oppsett tidsplan. 

Miljøservice AS

Sjekk kor tid tanken skal tømmast 

Dersom du har ein septiktank (slamavskillar) kan du sjølv sjekke kor tid den skal tømmast, eller kor tid den vart tømt sist. 

Pris og betaling

Slamtømmegebyr2020

Avgiftstype

Pris per

2020

Slamtømming 0-4,5 m3 stk kr 1202
Slamtømming 0-4,5 m3 hytte stk kr 646
Tømming 4,6-30 m3, kvart 2. år m3 kr 416
Tømming 4,6-30 m3, kvart år m3 kr 822
Tette oppsamlingstankar 0-4,5 m3 stk kr 1974
Tette oppsamlingstankar 4,6-30 m3 m3 kr 977

Det faste gebyret for slamtømming kjem på fakturaen for kommunale avgifter. Dersom du bestiller ekstratømming får du ekstra faktura på den.
 

Forureining

Eigaren av septiktanken med reinseanlegg (spreiegrøft, dome eller tilsvarande) er ansvarleg for at anlegget fungerer som tenkt og at det ikkje fører til forureining. Eigaren må føre kontroll med anlegget og reparere det om det blir oppdaga feil og manglar.