Sunnfjord kommune

For folkevalde

For folkevalde

Reglement og retningslinjer

Styringsdokument i Sunnfjord kommune

Presentasjonar i politiske møte

 

Praktisk informasjon 

Finn lønnslippen

Folkevalde finn lønsslippen ved å logge inn i Visma.

Her finn du ein rettleiar for innlogging i Visma.

Lenkje til innlogging i Visma 

Kontakt

Politisk sekreteriat
E-post
Telefon 57 72 20 00