Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Skule

Ansatte i avdelingen Skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 72 44 27

Barnehagen, avdeling Nøtteliten:
974 29 541

Barnehagen, avdeling Blåmann:
476 70 986
 

459 79 201

Dagleg leiar:
Jorunn Mundal Solheim

57 72 65 55
57 72 10 86 957 06 657
Faglærar 1.steget 977 72 788 977 72 788
SFO-leiar Sunde skule 57 82 87 30 997 06 089
57 72 10 82
Therese Helland
Rektor 57 71 80 82 944 38 213
Jorunn Hope
57 71 85 31 959 93 920
Rune Kvammen
Utviklingskoordinator oppvekst 57 72 60 53

Andreas arbeidar med følgjande områder:

  • Skuleutvikling
  • Skulemiljø (§9a)
  • IKT
  • Skuleskyss
  • Sakshandsaming
  • Kulturskule 3.0
  • SFO
  • Prosjektarbeid
Andreas Fonn Macsik
907 20 703
Rektor Holsen skule og barnehage 57 72 08 20 414 02 772

 

Per Inge Seime
404 46 030
57 71 86 00
57 82 87 90
57 82 87 40
57 81 63 00

Fråværstelefon:

459 74 662

SFO:

907 20 703

 

57 72 64 40
57 83 45 00
57 82 87 30
57 72 65 50

Fråværstelefon 1. - 7. klasse:

414 577 22

Fråværstelefon 8. - 10. klasse:

404 09 663

SFO:

947 93 064

 

Skule:
57 81 61 60 / 95 81 99 97
e-post: helga.langeland.saebo@sunnfjord.kommune.no

Barnehage: 
 97 95 10 04 / 95 81 99 97
e-post:  helga.langeland.saebo@sunnfjord.kommune.no

Kontorfullmektig/assistent SFO Flatene skule 57 72 08 24 412 42 550
57 72 19 70
SFO-leiar Slåtten skule 57 61 28 44 977 51 092