Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Aktivitetseininga

Ansatte i avdelingen Aktivitetseininga
Namn Tittel Telefon Mobil E-post

Dagtilbod eldre, Sande

Dagtilbod eldre Jølster

Jobbar ved Førde Ressurssenter

Utegruppa

Ergoterapeut 57 72 61 96 488 60 664

Dagtilbod eldre, Skei

50% stilling Fysio- og ergoterapitenesta og
50% stilling Aktivitetseininga

Arbeidsstad Vassenden

Arbeidsstad Naustdal

 Utegruppa

57 72 10 47

Vaksenopplæring

Utegruppa

Utegruppa

Jobbar ved Førde Ressurssenter

Jobbar ved Førde Ressurssenter

Førde ressurssenter

Friskliv og frivilligsenter, seniorkontakt

Leiar Naustdal Frivilligsentral

Dagtilbod eldre, Sande

Dagtilbod eldra Naustdal

Kontaktperson på Støtte- og treningskontakttenesta

57 02 12 59

Ansvarleg drift Veglo 5, dagtilbod til eldre med
demenssjukdom

Ass. einingsleiar yngre 57 02 12 19 488 66 167

Dagtilbod til yngre deltakarar, funksjonsnedsetting, psykiatri og rus. 

Dagtilbod eldre, Førde

Driftskoordinator 479 77 878

Jobbar ved  Førde ressurssenter

Dagtilbod eldre, Førde

Arbeidsstad Skei

Dagtilbod eldre, Vassenden

Arbeidsstad Skei

950 77 134

Rådhuskantina

Einingsleiar 57 72 10 48 934 28 681
Hilde Iren Rivedal

Dagtilbod eldre Førde

Dagtilbod eldre, Førde

Jobbar ved Førde Ressurssenter

Førde ressurssenter-kantina

Dagtilbod eldre Naustdal

Vaksenopplæring

Førde resurssenter

Frisklivskoordinator 476 88 025

Arbeidsstad Skei

Driftskoordinator for Friskliv og frivilligheit 57 61 26 55 476 88 025
57 61 28 00
Leiar Gaular Frivilligsentral 476 45 164

Gaular Frivilligsentral og BUA

Assisterande einingsleiar eldre 458 77 316

Dagtilbod for eldre 

Dagtilbod eldre, Førde

Førde Ressurssenter

Førde ressurssenter-butikk