Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Aktivitetseininga

Ansatte i avdelingen Aktivitetseininga
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Aktivitetseininga, Dagtilbod eldre, Sande
Aktivitetseininga, Dagtilbod eldre, Førde

Jobbar ved Førde Ressurssenter

Utegruppa

Ergoterapeut, Dagtilbod eldre, Skei 57 72 61 96 488 60 664

Arbeidsstad Skei

50% stilling Fysio- og ergoterapitenesta og
50% stilling Aktivitetseininga

Arbeidsstad: Vassenden

Aktivitetseininga, Naustdal

 Utegruppa

57 72 10 47

Vaksenopplæring

Utegruppa

Aktivitetseininga, Utegruppa

Jobbar ved Førde Ressurssenter

Jobbar ved Førde Ressurssenter

Aktivitetseininga, Utegruppa
Aktivitetseininga, Førde ressurssenter

Friskliv og frivilligsenter, seniorkontakt

Leiar Naustdal Frivilligsentral

Dagtilbod eldre, Sande

Kontaktperson på Støtte- og treningskontakttenesta

Lærling
57 02 12 59

Ansvarleg drift Veglo 5, dagtilbod til eldre med
demenssjukdom

Ass. einingsleiar for aktivitetseininga 57 02 12 19 488 66 167

Ass. einingsleiar for dagtilbod til yngre deltakarar, funksjonsnedsetting, psykiatri, rus. 

Aktivitetseininga, Dagtilbod eldre, Førde
Driftskoordinator Førde ressurssenter 479 77 878
Aktivitetseininga, Dagtilbod eldre, Førde
Aktivitetseininga, Skei
Aktivitetseininga, Dagtilbod eldre, Vassenden
Aktivitetseininga, Skei
Aktivitetseininga, Rådhuskantina 950 77 134

Eining: Aktivitetseininga

Einingsleiar 57 72 10 48 934 28 681
Hilde Iren Rivedal

Dagtilbod eldre Førde

Aktivitetseininga, Dagtilbod eldre, Førde

Jobbar ved Førde Ressurssenter

Aktivitetseininga, Førde ressurssenter-kantina
Hovedtillitsvald, og Aktivitetseininga Førde ressurssenter
Vaksenopplæring i Aktivitetseininga
Frisklivskoordinator 476 88 025
Aktivitetseininga, Skei
Driftskoordinator for Friskliv og frivilligheit 57 61 26 55 476 88 025
Førde heimeteneste, eining 1, og Aktivitetseininga, Dagtilbod eldre Førde 57 61 28 00
Leiar Gaular Frivilligsentral 476 45 164
Assisterande einingsleiar for aktivitetseininga 458 77 316

Dagtilbod for eldre 

Aktivitetseininga, Dagtilbod eldre, Førde
Aktivitetseininga, Førde ressurssenter-kantina
Aktivitetseininga, Førde ressurssenter-butikk