Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Service

Ansatte i avdelingen Service
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 61 26 57 958 71 388
IKT-koordinator 57 72 21 37 977 77 392

Tilsett i Fagutvikling men jobbar for tida i Service.

Saksbehandlar Service 57 02 12 39
57 61 26 72
57 61 26 85
Driftskoordinator Service 57 71 85 05
57 81 61 07
57 72 61 51
57 61 27 28
Konsulent Service 57 71 85 03

Jobbar med avgiftsområdet

Driftskoordinator Konsulent Service 57 81 61 03 952 16 414

Arbeidsstad Tenestekontoret Naustdal

Fagkoordinator - saksbehandlar Service 57 72 61 04

Arbeider med dokumentforvaltning, websak, Ikt-koordinator.

Driftskoordinator Service 57 72 61 46 404 66 885

Jobbar med informasjon, nettside og telefoni.

57 02 12 21
Konsulent Service 57 61 26 82
Einingsleiar Service 57 61 26 71 971 53 502
Solveig Masdal Haugsvær
57 81 61 92
Trainee 57 81 61 94

Jobbar med digitalisering og velferdsteknologi.

 

Konsulent 57 81 61 05

Jobbar med digitalisering, informasjon og kommunikasjon,
intranett.

57 72 61 43 975 75 055
57 81 61 01 951 17 056
Saksbehandlar Service 57 72 61 42

Jobbar med informasjon, skjema, nettside, grafisk profil,
klart språk. 

Konsulent Service 57 81 61 04

Jobbar med informasjon, skjema og nettside.

Konsulent 57 72 61 52

Jobbar med avgiftsområdet.

Konsulent Service 57 71 85 69

Jobbar med sentralbord

Saksbehandlar Service 57 72 61 32

Jobbar med informasjon, skjema og nettside.