Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Bu- og avlastingstenesta

Ansatte i avdelingen Bu- og avlastingstenesta
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Assisterande Einingsleiar bu- og avlastningstenesta 57 61 27 44 482 75 959