Tidslinje for plan for kultur, frivilligheit og inkludering

Politisk verkstad og innspelsmøte

Veke 12  

Informasjons og innspelsmøte

Vi inviterer til innbyggarmøte 

  • 28. mars 2023
  • klokka 19.00
  • Førdehuset, festsalen

Kunngjering om informasjons- og innspelsmøte

Frist for å sende innspel

Fristen for å sende inn innspel 

  • 11. april 2023

Utleggingsvedtak i Utval for samfunn, kultur og næring

Utleggingsvedtak i Utval for samfunn, kultur og næring 13.09.2023

Høyringsperiode

Høyringsperiode  

 013.09 - 25.10.23

Framlegg til politisk handsaming i kommunestyret

Framlegg politisk handsaming i kommunestyre er estimert til 1. møtet i 2024