Sykkelbyen Førde

Hovudmålet er å få fleire til å bruke sykkel i staden for bil. Sykkelbyen Førde blei fødd i 2012 og fylte 10 år i 2022. Når Førdepakken er gjennomført, er det etablert over ei mil med samanhengande sykkelvegar i byen.

Sykkelvegen vidare

Dei neste åra vil Sykkelbyen Førde jobbe etter følgjande strategiar:

  • Satse på motivasjon av innbyggarar og bedrifter
  • Formidle kunnskap om folkehelse og sykling
  • Fokusere på korte reiser innanfor 5 km
  • Identifisere gode døme og legge til rette for føregangsbedrifter og signalbygg
  • Skape merksemd rundt gode tiltak og positive effektar av vegprosjekt og andre tiltak
  • Gjennomføre tiltak for betre infrastruktur, sykkelparkeringar og knutepunkt

Statistikk

Statens vegvesen registrerer sykkelbruken i Førde gjennom ni tellepunkt.

Aktuelle lenker

Kontakt

Truls Hansen Folkestad
Rådgjevar klima og miljø
E-post
Telefon 57 71 85 21
Mobil 92 65 81 66

Arbeider med klima og miljø.