Kommuneplanen sin samfunnsdel

Samfunnsdelen til kommuneplanen blei vedteken i kommunestyret 17. februar 2022. Planen er for  perioden 2022 – 2030. Kommuneplanen seier noko om korleis kommunen skal utvikle seg, og er det overordna styringsverktøyet for kommunen.

Hovudmål

Sunnfjord kommune skal sikre folketalsvekst og berekraftig utvikling i heile kommunen gjennom å vere grøn, mangfaldig og attraktiv.

 

Sjå kommuneplanen sin samfunnsdel 2022 – 2030 (PDF, 3 MB)

Aktuelle lenker

 

Kontakt

Liv Janne Bell Jonstad
Einingsleiar Fagutvikling
E-post
Telefon 57 61 26 59
Mobil 90 98 00 67