Sunnfjord kommune

Klarlegging av eksisterande grense

Klarlegging av eksisterande grense

Grensepåvisning er ei klarlegging av eigedomens allereie eksisterande grenser.

Ved klarlegging av grenser blir dei oppmålt og merka på nytt. Du får ikkje endra eller nye eigedomsgrenser.

Kva får du?

Du får oppmålt, påvist og merka eigedomsgrensene dine. Du får satt ned offentlege grensemerker der det er mogeleg.
 

Krav til søkar

Søknaden må vere signert av eigaren (heimelshavar)

Slik søker du

  1. Last ned skjema Rekvisisjon av oppmålingsforretning
  2. Lever søknaden til oss per e-post eller ved oppmøte

Kva kostar det?

Sjå prisboka til Sunnfjord kommune her
 

Kontakt

Jan-Inge Seljevoll
Fagkoordinator oppmåling
E-post
Telefon +47 57 61 27 26

Fagkoordinator for oppmåling på eininga areal og byggesak. Jobbar med oppmålingsarbeid og handsaming etter matrikkellova

Knut Ove Indrebø
Sakshandsamar oppmåling
E-post
Telefon +47 57 61 27 25

Jobbar med oppmålingsarbeid og handsaming etter matrikkellova på eininga areal og byggesak