Sunnfjord kommune

Oppmåling av eigedom

Oppmåling av eigedom

Det er heimelshavar (eigar av eigedomen) som kan søke om oppmåling. 

Kva får du?

  • Du får målt opp og merka eigedomsgrensa di, og du får sett ned offentlege grensemerke der det er mogleg.
  • Du får eit matrikkelbrev (målebrev) som viser den fastsette eigedomsgrensa.

Krav til søkar

Søknaden må vere signert av eigar (heimeshavar). Ved ei grensejustering må alle involverte partar vere einige om kor grensa skal gå.

Kva kostar det?

Oversikt over alle priser finner du i prislista til Sunnfjord kommune

Slik søker du

Send inn bestilling som inneheld:

Send søknaden til postmottak@sunnfjord.kommune.no 

eller per post til: Sunnfjord kommune, postboks 338, 6802 Førde

Kva skjer vidare?

Vi tar kontakt med deg og avtaler tidspunkt for møte og oppmåling. Maksimal saksbehandlingstid er tre måneder.

Har du spørsmål om oppmåling, ta kontakt med

Kontakt

Jan-Inge Seljevoll
Fagkoordinator oppmåling
E-post
Telefon +47 57 61 27 26

Fagkoordinator for oppmåling på eininga areal og byggesak. Jobbar med oppmålingsarbeid og handsaming etter matrikkellova

Knut Ove Indrebø
Sakshandsamar oppmåling
E-post
Telefon +47 57 61 27 25

Jobbar med oppmålingsarbeid og handsaming etter matrikkellova på eininga areal og byggesak