Sunnfjord kommune

Førehandskonferanse

Førehandskonferanse

Kva er førehandskonferanse og korleis bestille det?

Dersom du vil ha eit møte med kommunen for å avklare forhold og føresetnadar for eit byggetiltak kan du bestille ein førehandskonferanse. Føremålet med ein førehandskonferanse er å etablere tidleg kontakt for å avklare føresetnadar og krav for den vidare sakshandsaminga.

Du som tiltakshavar, og ansvarleg søkar møter då ein sakshandsamar frå kommunen.