Sunnfjord kommune

Kunngjering av forskrift om utvida bandtvang for hund i Sunnfjord kommune

Kunngjering av forskrift om utvida bandtvang for hund i Sunnfjord kommune

Hund i band - Klikk for stort bilete Josh Hild

Forskrifta har vore på høyring og vart godkjendt i kommunestyret 18.02.2021. Forskrifta er kunngjort i Norsk Lovtidend.

Du kan lese forskrifta om utvida bandtvang for hund i Sunnfjord kommune på www.lovdata.no

Dokumenta som vart handsama i kommunestyret kan du lese under møtedokument