Sunnfjord kommune

Næringsfond for Jølster og Gaular

Næringsfond for Jølster og Gaular

I dei tidlegare kommunane Jølster og Gaular har vi hatt tre kraftfond som gjeld næringsføremål.

Det er bestemt at Sunnfjord Utvikling får ansvar for fordeling av midlane som gjeld både Gaularfondet og fond for Jølster kraftverk. Midlane som står igjen frå Kjøsnesfondet – 6 million kroner - vert fordelt av utval for samfunn, kultur og næring basert på innkomne søknader.

Sunnfjord utvikling vil vil starte fordeling av midlane primo 2022. For Kjøsnesfondet vil kommunen opne for søknader fortløpande. 

Kort om bakgrunn for kvart fond

Alle tre kraftfonda vil framleis vil ha si geografiske avgrensing som i dag. Det betyr at kompensasjon for utbygging i Kjøsnesfjorden og utbygging i Jølstra har Jølster som nedslagsfelt. Det same gjeld Gaularfondet, som er ein kompensasjon for utbygging i Gaular. Dette er midlar til næringsutvikling i Gaular.
 

Kontakt

Trond Ueland
Einingsleiar Næring og samfunnsutvikling
E-post
Telefon 57 61 27 05
Mobil 913 37 410