Sunnfjord kommune

Serveringsløyve

Serveringsløyve

Alle som vil drive ein serveringsstad skal ha serveringsløyve frå kommunen. Ein serveringsstad er ein stad der det vert servert mat og/eller drikke og lokalet er lagt til rette for å ete på staden. 

Når treng du serveringsløyve?

 • Du treng serveringsløyve om du skal starte ein serveringsstad der det skal serverast mat og/eller drikke. Skal du servere alkohol må du i tillegg ha skjenkeløyve
 • Har du overtatt ein eksisterande serveringsstad, kan du drive vidare på tidlegare eigar sitt løyve medan du ventar på at søknaden vert behandla. Dette gjeld i ein overgangsfase på tre månader og berre om bestemte vilkår er oppfylt. 

Korleis få serveringsløyve?

 • Dagleg leiar ved serveringsstaden må ha bestått etablerarprøva for å kunne søke om serveringsløyve. Løyve vert gitt til selskapet som eig staden. 
 • Serveringslova stiller krav om uklanderleg vandel.
 • Er det eit eigarskifte, må du søke om eige serveringsløyve seinast 30 dagar etter at du teikna avtale om overtaking. 

Slik søker du om serveringsløyve

Søk om serveringsløyve

Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg, søknaden vil ikkje bli behandla før alle nødvendige vedlegg er mottatt.

Vedlegg til søknad

 • stadfesting på bestått etablerarprøve
 • firmaattest
 • skatteattest
 • teikning av lokalet inne og ute

Ring oss på 57 72 20 00 om du har spørsmål eller treng hjelp til å søke. 

Kva kostar det?

Det er gratis å søke om serveringsløyve. 

Kor lang tid tar det?

Søknad om serveringsløyve skal behandlast innan 60 dagar. I Sunnfjord kommune vil det vanlegvis gå raskare enn det. 

Opningstider for serveringsstader

 1. Serveringsstader kan halde opent mellom kl. 06.00 og kl. 03.00 (matservering)
 2. Kommunestyret kan fastsette reduserte opningstider for den enkelte serveringsstad.
 3. Kommunestyret gir formannskapet mynde til, når særlege grunnar foreligg, å gje løyve til å lukke seinare eller opne tidlegare enn til dei tider som er fastsatt for kommunen.
 4. Bensinstasjonar og storkioskar vert unnateke frå opningstid i punkt 1, med mindre formannskapet i enkelte tilfelle bestemmer noko anna. 

Opningstidene er bestemt gjennom rusmiddelpolitisk handlingsplan. 

Lover og forskrifter

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00