Sunnfjord kommune

Etablerarprøve for serveringsstad

Etablerarprøve for serveringsstad

Den som skal vere dagleg leiar på ein serveringsstad må ha bestått etablerarprøva, og ha fylt 18 år.   

Kor kan du ta prøven?

Du kan ta prøven på tenestetorga i kommunen. Ring oss på telefon 57 72 20 00 for å avtale tidspunkt. Det er nok å avtale nokre dagar i forkant. 

Gjennomføring av prøven

  • Prøven er ein fleirvalsprøve på 90 minuttar. Du må svare rett på 40 av 50 spørsmål. 
  • Prøven må du ta på norsk. Det er ikkje høve til å ta med tolk eller bruke ordbok. Du kan ta med lovsamling. 
  • Ta med gyldig legitimasjon (pass, førarkort eller bankkort med bilde).
  • Det kostar 400 kroner å ta prøven.
  • Du kan ta prøven på nytt heilt til du består. Det kostar 400 kroner kvar gong. 

Kva er pensum?

Det kan vere lurt å lese gjennom læreheftet før du tar prøven. Vi har nokre hefte til utlån på tenestetorga, men du kan òg kjøpe det direkte frå www.vinn.no.

I tillegg til lærehefte kan du og kjøpe tilgang til elektronisk test. 

Prøvebevis som dokumentasjon 

Alle som består etablererprøven får eit prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om serveringslova. Beviset er gyldig på ubestemt tid. 

Vil du vite meir?

Vi svarar gjerne på spørsmål. Kom innom oss eller ring oss på telefon 57 72 20 00.

Aktuell lov

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00