Tilskot i jordbruket

Her er ein oversikt over ulike tilskot i jordbruket. 

Kontaktpersonar om tilskotsordningane i Sunnfjord kommune

Kontakt

Ola Kvaal
Rådgjevar landbruk og miljø
E-post
Telefon 57 61 27 24

Arbeider med tilskot i jordbruket og nydyrking.

Arne Stig Sortevik
Rådgjevar landbruk og miljø
E-post
Telefon 57 81 61 27

Arbeider med tilskot i jordbruket, bakkeplanering og plantevern/gnagarbevis

Anne Fetveit
Rådgjevar landbruk og miljø
E-post
Telefon 57 72 61 22

Arbeider med tilskot i jordbruket og gardskart.

Linn Hovlandsdal
Rådgjevar landbruk og miljø
E-post
Telefon 57 71 85 34

Arbeider med deling, konsesjon, gardskart, bakkeplanering og tilskot i jordbruket.