Miljøfyrtårn

Logo til Miljøfyrtårn - Klikk for stort bileteSunnfjord kommune legg til rette for at bedrifter kan bli sertifisert som Miljøfyrtårn. 

Sunnfjord kommune jobbar for å auke tal bygg og bedrifter som er miljøfyrtårnsertifiserte, i tråd med Klimahandlingsprogrammet for 2019-2022. 

Miljøfyrtårn bidreg til FN sine berekraftsmål

Miljøfyrtårn gir verksemder gode føresetnader for å bidra til fleire av berekraftsmåla.

Miljøfyrtårn i Sunnfjord kommune

36 bedrifter i Sunnfjord kommune er sertifiserte og fleire er undervegs.
 

FN berekraftsmål 3,6 7, 11, 12, 13, 14 og 15 - Klikk for stort bilete