Hardingfele/ folkemusikk

Anbefalt alder:
frå 3. klasse
7/8 år

Undervisningsstader:
Førde (hardingfele)
Vassenden (hardingfele)

Skei (fele)

Skulepengar per halvår:
Elevkontingent 1.960,-

Hardingfele på Sunnfjord kulturskule:

Individuell undervisning eller undervisning i gruppe. Foreldra får tilbod om å spele saman med elevane.
Undervisninga skjer på gehør, det vil seie utan notar.

Om instrumentet:
Hardingfela har 4 strengar som ein spelar på, og i tillegg er det 4-5 understrengar som kling med. 


Kostnadar:
Kulturskulen har instrument til utleige til kr 525,- pr halvår/ semester.

Historie:
Hardingfela er ein norsk feletype utforma i Hardanger på 1600-talet, og er Norge sitt nasjonalinstrument. 


Kjente utøvarar frå Sunnfjord som spelar hardingfele:

Sigmund Eikås

Synnøve S. Bjørset

Gro Marie Svidal

Erlend Apneseth
Lærarar