Barnegrupper

Anbefalt alder:frå 3 - 6 år

Undervisningsstad:
Førde

Skulepengar per halvår:
Gruppekontingent 1.620,-

Barnegrupper på Sunnfjord kulturskule:
1. Musikkbarnehage

Lavterskeltilbod med song, leik og rørsle til dei minste i låg med foreldre.

2. Musikkverkstad

Gjennom song, leik og rørsle vert barnet si forståing av musikalske element som rytme, dynamikk og frasering vidareutvikla.
Barnet får også lov å utforske nokon instrument.

Vi på kulturskulen vel hvilken gruppe som passar best for deg når vi har fått inn alle søknadar.

frå 1. klasse anbefaler vi å søke på kulturkarusell.


Vel ein eller fleire alternativ:

Lærarar