Barnegrupper


Anbefalt alder:frå 3 - 6 år

Undervisningsstad:
Førde

Sesong 23/24:

onsdagar kl. 16.20 - 16.50 (barn født i 2018/2019)
onsdagar kl. 17.40 - 18.10 (barn født i 2020)

Sesong 24/25:

Ikkje bestemt dag enda. 


Skulepengar per halvår:
Gruppekontingent 1.690,-

Barnegrupper på Sunnfjord kulturskule:
1. Musikkbarnehage

Lavterskeltilbod med song, leik og rørsle til dei minste i låg med foreldre.

2. Musikkverkstad

Gjennom song, leik og rørsle vert barnet si forståing av musikalske element som rytme, dynamikk og frasering vidareutvikla.
Barnet får også lov å utforske nokon instrument.

frå 1. klasse anbefaler vi å søke på kulturkarusell.
Vel ein eller fleire alternativ:

Lærarar