Brukarundersøking

Kulturskulen gjennomførte brukarundersøking februar/mars 2022.

Dette var den fjerde undersøkinga som blei gjort.

2007, 2009, 2014 og 2022.

Brukarundersøkinga er inndelt i 7 rubrikkar.
I lista nedover ser du poengfordeling gjennom åra. 
Maks poensum er 6,0. Dårligst score er 0,0.
Det er standardspørsmål som stillast til alle kulturskular i Noreg. Brukerundersøkinga blir gjennomført med hjelp av www.bedrekommune.no 

 

2007

2009

2014

2022

Resultat for brukarane

5,1

5,3

5,3

5,3

Trivsel

5,3

5,4

5,5

5,4

Brukarmedverknad

4,4

4,5

5,3

5,4

Respektfull behandling

5,5

5,7

5,8

5,8

Tilgjengelighet

5,2

5,4

5,0

5,4

Informasjon

5,0

4,8

4,8

5,3

Helhetsvurdering

5,3

5,4

5,4

5,5

Snitt totalt

5,1

5,2

5,3

5,5