Sande

Musikk og Visuell kunst blir undervist i det gamle kommunehuset.
Slik finn du vegen:

Gamle kommunehus Sande: