Søk om fast treningstid i idretts- og symjehallar i Sunnfjord kommune

Her kan du søke om fast treningstid i idretts- og symjehallane:

 • Skei storhall
 • Jølstrahallen
 • Førdehuset
 • Halbrendhallen
 • Gaularhallen
 • Naustdalshallen
 • Bygstad idretts- og fritidspark

Informasjon om fast treningstid

Sesongen 2024/2025 varer i perioden: 19.08.24 –20.06.2025

Treningstid vert tildelt for: Mandag–Fredag (frå klokka16.00–22.00)

Kriterium:

 1. Tildeling av fast treningstid er bindande og føl skuleruta – 38 veker. Treningstid gjeld ikkje i skuleferiar. For å trene i feriar må dette avtalast i god tid, minimum2 veker før ønska treningstid.
 2. Endringar i tildelt treningstid kan gjerast til og med veke 40.
 3. Det er 1. månads oppseiingstid

Slik søker du 

 1. Skriv ut skjemaet
 2. Skriv inn all nødvendig informasjon
 3. Send skjemaet tilbake på e-post til: 

     Merk e-post med : Fast treningstid, (namn på idrettshall) 24/25.

Dersom du treng hjelp til søknadsprosessen, ta kontakt med Inge Larsen eller Hege Andrea Sannerhaugen.

Søknad om tildeling av treningstider i idrettshall (Jølstrahallen, Halbrendshallen, og Naustdalshallen) (PDF, 195 kB)

Søknad om tildeling av treningstider i idrettshall (Skei storhall) (PDF, 201 kB)

Søknad om tildeling av treningstider i idretts- og symjehall (Førdehuset) (DOCX, 28 kB)

Søknadsfrist

 • Søknadsfrist: 1. juni 2024.
 • Sesongen er frå 19.08.2024 – 20.06.2025.
 • Fast treningstid opphøyrer i skulen sine feriar.
 • Oppseiingsfrist: 1 månad

Behandling av søknadene og tildeling av treningstider tar omlag 4 - 6 veker.

Prisar

Sunnfjord kommune har vedteke at alle kommunen sine idrettshallar skal leigast ut etter følgjande prisoppsett:   

Prisliste

Prisane føl kalenderåret og vil derfor bli indeksjustert kvart år.

 • Prisoppsettet legg til rette for at lag og/eller organisasjonar som nyttar idrettshallen mykje kan inngå i ein dugnad med kommunen for redusert leigepris. 
 • Det er også slik at alle frivillige lag og organisasjonar i Sunnfjord kommune kan leige til dugnadspris i helgar ved å syte for vakt og ansvarsperson sjølv. Leigetakar skal ha motteke naudsynt opplæring i idrettshallen før leigedato.
 • I vekene vil dugnadsansvaret ligge til fast(e) idrettslag for kvar hall.
 • Kiosk er inkludert i leige av heil hall.
 • Førdehuset er ikkje mogleg å leige med dugnad eller kiosk. Redusert pris for barn og unge (ved trening, ikkje kamp) vil framleis gjelde for Førdehuset. Det er ikkje sett av midlar i økonomiplanen til å utvide dette tilbodet i heile Sunnfjord kommune.

Prosess for tildeling og moglegheit for å klage

Klage på tildelt treningstid må  sendast skriftleg til Sunnfjord kommune  innan 3 veker frå tildeling. Merk med «klage treningstid idrettshall». Klagen vert handsama av einingsleiar for idrett og friluftsliv.

Kontakt

Hege Andrea Sannerhaugen
Driftskoordinator idrettshallar
E-post
Telefon 57 72 61 15
Mobil 46 64 14 96

Kontorstad Førdehuset

Inge Larsen
Idrettskonsulent
E-post
Telefon 57 61 27 63
Mobil 91 55 63 26
Profilbilde av Anne-Grete Nøttingnes Rognsøy
Anne-Grete Nøttingnes Rognsøy
Einingsleiar
E-post
Telefon 57 72 61 14
Mobil 90 65 10 70