Gaularhallen

Informasjon om anlegget

Gaularhallen stod ferdig i 2015 og er ein stor fleirbrukshall som inneheld:

 • idrettshall
 • klatrevegg
 • svømmebasseng
 • scene
 • sosialt rom (med eller utan kjøkken)
 • treningssenter*
  • styrkerom
  • spinningrom
  • squash-hall

Idrettshallen har sportsdekke og har ei takhøgd på 9,6 meter. Hallen er totalt 2 150 m2. I hallen er det 4 garderobar, 2 dommargarderobar og ei tribune. Idrettshallen er 20*40 meter og kan delast inn i 3 salar.

I tillegg til idrett, blir denne hallen brukt til ein del større arrangement.

*Treningssenteret tilknytta Gaularhallen, blir drifta av Gaular idrettslag. Ta kontakt med dei angåande prisar og abbonement.

Opningstider

Gaularhallen kan leigast på kvardagar mellom klokka 16.00–22.00.
I helg og ferie er hallen tilgjengeleg for leige mellom klokka 08.00–22.00, etter avtale.
Hallen er sommarstengt 4 veker i juli.

Slik søker du om fast treningstid

 1. Last ned skjemaet under til din pc
 2. Skriv inn all nødvendig informasjon
 3. Send skjemaet tilbake på e-post til hege.andrea.sannerhaugen@sunnfjord.kommune.no

Søknad om tildeling av treningstider i idrettshall (Jølstrahallen, Halbrendshallen, Gaularhallen og Naustdalshallen) (PDF, 195 kB)

Søknadsfrist

 • Søknadsfrist: 1. juni
 • Sesongen er frå 15. august til 20. juni.
 • Fast treningstid opphøyrer i skulen sine feriar.
 • Oppseiingsfrist: 1 månad

Det er høve til å søke på ledig treningstid fortløpande etter 15. august

Idrettslag, organisasjonar eller private kan søke om ledige treningstider eller reservere anlegg til arrangement i aktiv kommune. Her vil ein  kunne søke opp eit spesielt idrettsanlegg eller filtrere på type anlegg, idrett, fasilitetar eller bydel.

Søk om treningstid i Aktiv Kommune

Spørsmål?

Du kan kontakte Hege Andrea Sannerhaugen ved behov for hjelp til utfylling av skjema.

Meir informasjon finn du på sida: Søknad om fast treningstid i idretts- og symjehallar i Sunnfjord kommune

Kontakt

Hege Andrea Sannerhaugen
Driftskoordinator idrettshallar
E-post
Telefon 57 72 61 15
Mobil 46 64 14 96

Kontorstad Førdehuset

Adresse

Besøksadresse
Selstadvegen 1
6973 Sande i Sunnfjord