Digital kontakt med tenestene i Helse sosial og omsorg.

Sunnfjord kommune og helse, sosial og omsorgstenester har starta utrulling av digital meldingsteneste/digihelse via Helsenorge.no.

Her kan du enkelt og trygt

  • sende og motta meldingar
  • sjå avtaler
  • avbestille avtaler
  • få varsel om utførte besøk

kommunikasjonen blir lagra i pasientjournalen din. 

Tenesta er ikkje ei akutt-teneste. Du kan forvente svar på meldinga første virkedag etter at du har sendt ei melding.

Vil du avbestille eit besøk på kort varsel (same dag eller tidleg neste dag), må du ringe den tenesteeninga det gjeld. 

Du kan lese meir på Helsenorge.no 

Har du behov for hjelp med tenesta eller har spørsmål, ta kontakt med Helfo på telefon 23 32 70 00

Dersom du ikkje finn helsekontakten du vil kommunisere med på Helsenorge, ta kontakt med den tenesta du får t.d. heimesjukepleien, bu- og miljøtenesta, avlastingstenesta m.fl. og spør etter moglegheit for digital dialog.
 

Artikkelliste