Kontakt oss - Vaksenopplæring og integrering

Kontaktinformasjon og opningstider

  • Telefon: 57 72 10 30
  • Besøksadresse: Sanderplassen 1 (3. etasje i Berge & Co-bygget)
  • Postadresse: Vaksenopplæring og integrering, postboks 338, 6802 Førde
  • Send sikker post og brev elektronisk via eDialog
  • E-post: postmottak@sunnfjord.kommune.no
  • Opningstider/Telefontider: Måndag,tysdag og fredag klokka 10.30 - 14.00.
  • Stengt/pause klokka 12.00 - 12.45

Gunn Heidi Hansen
Konstituert einingsleiar Vaksenopplæring og integrering 13.03.23-31.07.24

Telefon: 91 30 54 51
E-post: gunn.heidi.hansen@sunnfjord.kommune.no

Grethe Hammer Strømmen
Assisterande einingsleiar Vaksenopplæring og integrering

Telefon 57 72 10 34
E-post: grethe.hammer.strommen@sunnfjord.kommune.no

Eininga vaksenopplæring og integrering har ansvaret for

Introduksjonsprogrammet

I introduksjonsprogrammet har vi omlag 60 deltakarar frå Sunnfjord kommune. Rundt 180 deltakarar frå mange ulike land/ landområde får opplæring i norsk og samfunnskunnskap hos oss.