Sunnfjord kommune

SFO Viksdalen skule

SFO Viksdalen skule

Her finn de opningstidene på SFO skuleåret 2020/2021

Kontaktinformasjon Viksdalen SFO

  • Telefon: 975 77 632

SFO-leiar Jorunn Hope

  • E-post: jorunn.hope@sunnfjord.kommune.no
  • Telefon arbeid: 57718082
  • Mobil: 944 38 213

Opningstider

  • Måndag: 07:00-08:45 og 14:30-16:30
  • Onsdag: 07:00-16:30
  • Torsdag: 14:30-16:30
  • Fredag: 07:00-08:45 og 14:30-16:30

Barnehagen er skuleåret 2020-2021 lokalisert i barnehagen. Opningstidene over viser når det er behov for SFO. Dersom vi får søknader på andre dagar og tidspunkt, er vi fleksible med tanke på å opne SFO etter brukarane sine behov.

Påmelding til SFO

Du søker på felles opptak i Sunnfjord kommune. Hovudsøknadsfristen er 1. april, men det er mogleg å søke om plass heile året.  

Søk om SFO-plass 

Oppseiing av SFO-tilbod

Oppseiingsfristen er ein månad. Du må logge inn via Visma Flyt Skule for å seie opp plassen. Seier du opp før den 1. eller 15. i månaden, vil oppseiinga gjelde frå den 1. eller 15. i påfølgande månad. Det er ikkje høve til å seie opp eller redusere tilbodet for barnet etter 31. mars. 

Ved byte til eit mindre tilbod gjeld òg oppseiingsfristen på ein månad. Ved byte til større tilbod kan endring gjelde straks dersom det er plass.


Påmelding til SFO i feriar

De får påmeldingsskjema til SFO i feriar via Visma. Der vil det stå både søknadsfrist og kva dagar de kan vere på SFO i feriane.

Kontakt

Jorunn Hope
E-post
Telefon 57 71 80 82

Adresse

Besøksadresse:
Vikja
6978 Viksdalen 

Postadresse:
Viksdalen skule
Postboks 338
6802 Førde

Kart