Sunnfjord kommune

SFO Vassenden skule

SFO Vassenden skule

På Vassenden skule har vi Skulefritidsordning som er open kvar dag før og etter skuletid og i skuleferiane. 

Kontaktinformasjon SFO Vassenden skule 

Telefon: 57 72 65 55 / 947 93 064

SFO-leiar Randi Gjesdal Fagerheim

Opningstider

  • 07.00–16.30

Påmelding til SFO

Du søker på felles opptak i Sunnfjord kommune. Hovudsøknadsfristen er 1. april, men det er mogleg å søke om plass heile året.  

Søk om SFO-plass 

Når påmelding er sendt og registrert vil de få tilsendt elektronisk skjema til utfylling av tidspunkt/økter de skal ha SFO. Dette for at SFO skal vere bemanna riktig ut frå barnetal. 

Dersom du seinare ønsker å endre tilbodet gjer du dette i Visma Flyt Skule

Påmelding til SFO i feriar

Barn som skal vere på SFO i feriar må melde seg på. I forkant av feriane blir det lagt ut påmeldingsskjema via Visma Flyt Skule. 

Oppseiing av SFO-tilbod

Oppseiingsfristen er ein månad. Du må logge deg inn via Visma Flyt  Skule for å seie opp plassen. Seier du opp før den 1. i mnd vil oppseiinga gjelde frå den 1. i påfølgande månad. 

Ved byte til eit mindre tilbod gjeld òg oppseiingsfristen på ein månad. Ved byte til større tilbod kan endring gjelde straks dersom det er plass.

Om SFO på Vassenden skule 

Barna på SFO nyttar same garderobe i skule og SFO, så ein treng ikkje dobbelt sett med innesko,bytekle og uteklede. Men det er svært viktig at føresette ser over kleda med jamne mellomrom og passar på at det blir oppdatert. 

Barna må gjerne ha med frokost, og kose seg med den på SFO om morgonen. Frokost må vere ferdig til 0830. 

Etter skuletid treng ofte barna litt energipåfyll. Vi oppmodar om å ta med seg matpakke eller frukt til SFO- spesielt om dei skal vere på SFO utover ettermiddagen. 

Årsplan

Årsplan for  SFO Vassenden skule 2020-2021 (PDF, 2 MB)

Kontakt

Randi Gjesdal Fagerheim
E-post
Telefon 57 72 65 55

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse:
Gjesdal 17
6847 Vassenden 

Postadresse:
Vassenden skule
Postboks 338
6802 Førde

Kart