Skulefrukt og Skulemjølk

Du tingar skulefrukt her: https://skolefrukt.no/

Du tingar skulemjølk her: https://www.skolelyst.no/

Mjølkeordning - Skulemiljøutvalet har bestemt denne ordninga (referat 22. april 2020) 

  • Skulen får tilsendt plukkliste frå TINE Skolelyst, kvar veke
  • Skulen oppmodar føresette om å ikkje gjere mange endringar i løpet av skuleåret

FAU har meldt inn at foreldregruppa ønsker at det vert nytta lokal leverandør av skulefrukt. Det er SPAR Jølstraholmen som har leveransen.