Kontakt oss – Slåtten skule

Rektor - Slåtten skule Turid Irene Hatlem - Klikk for stort bilete Reiakvam

Turid Hatlem
Rektor Slåtten skule

E-post: turid.irene.hatlem@sunnfjord.kommune.no

Telefon arbeid: 57 61 28 13
Mobil: 91 54 25 62

Assisterande rektor: Asmund Friborg

SFO-leiar: Johnny Terje Årdal

Konsulent: Kristin Burø

Skulehelsetenesta ved Slåtten skule

Helsesjukepleiar har kontortid måndag–fredag: 08.30–15.00.

Vaktmeister

Tilsette på Slåtten skule

Kontakt

Slåtten skule
E-post
Telefon 57 83 45 00

Om du skal sende personopplysningar send dei på eDialog

Adresse

Besøksadresse:
Angedalsvegen 71
6810 Førde

Postadresse:
Slåtten skule
Postboks 338
6802 Førde