Skulestart 1. steg

Skulestart 2024

I februar/mars sender skulen ut informasjon til foreldre om skulestart for 1. klassingar hausten 2024. I dette brevet blir det informert om alle samlingane nemnt nedanfor. Dersom barnet for tida ikkje har folkeregistrert adresse i vår skulekrins, må føresette ta kontakt med skulen.

I mars/april blir det informasjonsmøte for føresette, i auditoriet i det nye bygget på Slåtten skule. I tillegg til informasjon om skulen blir det og informasjon om SFO.

Barna frå barnehagane skal besøke Slåtten skule i april/mai. Barnehagane får plan med dato og tidspunkt. Målet med besøksdagen er å gjere elevane litt kjende med korleis vi har det i klasserommet, gjere litt skulearbeid og leike.

I mai/juni blir det førskuledag. Før førskuledagen vil føresette få eit brev med tidspunkt for frammøte og ei liste over kven som skal gå i klassen. På førskuledagen er det vanleg å ha med mor, far eller ein annan vaksen. Førskuledagen varer frå 09.10 – 11.30.

Skulestart hausten 2024 blir truleg måndag 19. august. Førsteklassingane møter kl 09.15, medan dei andre elevane møter kl 09.00.

Informasjonshefte 2023 (DOC, 23 MB)

Kontaktinformasjon foreldre

Kvar enkelt føresett må logge seg inn i det skuleadministrative systemet Visma Flyt Skole, og legge inn telefonnummer og epostadresse. Du loggar deg inn med ID-porten (t.d. Bank-ID).

Visma Flyt Skole

SFO

Opningstida til SFO er 07.00 – 16.30. Frist for påmelding til SFO er 1. april. Vi har eigne sider med meir informasjon om SFO.
SFO på Slåtten skule

Kontakt

Slåtten skule
E-post
Telefon 57 83 45 00

Om du skal sende personopplysningar send dei på eDialog

Adresse

Besøksadresse:
Angedalsvegen 71
6810 Førde

Postadresse:
Slåtten skule
Postboks 338
6802 Førde