Årskalender - Slåtten skule

Skuleruta 2023–2024

Skuleruta 2023-2024
Skuleruta Datoar
Første skuledag 21. august
Haustferie 9. - 13. oktober
Elevfri dag 3. november
Siste skuledag før jul 21. desember
Første skuledag etter nyttår 3. januar
Vinterferie 19. - 23. februar
Siste skuledag før påske 22. mars
Første skuledag etter påske 2. april
Elevfri dag 10. mai
Siste skuledag 21. juni

Oversikt over skuleruta for inneverande og neste skuleår finn du her


Skuletider

Klassesteg Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag

1. og 2. steg
 
0900-1330 0900-1430 0900-1250 0900-1430 0900-1245
3. og 4. steg 0900-1330
(Leksehjelp
13.45 – 14.30)
0900-1430 0900-1250 0900-1430 0900-1245
5., 6. og 7. steget 0900-1430
(Leksehjelp
14.30 – 15.15)
0900-1430 0900-1250
(Leksehjelp
08.00 – 08.45)
0900-1430 0900-1430

SFO opnar kvar dag kl. 07.00 og stenger kl. 16.30. 

SkuleskyssTil skulen: 

Frå Botnen  kl. 08.15
Frå Grimeland kl. 08.15 (Køyrer om Vieåsen og Vie til Slåtten skule)
 
Heimskyss:

Måndag:  Frå Slåtten skule kl. 13.40
Frå Slåtten skule kl. 14.45
Tysdag:       Frå Slåtten skule kl. 14.45
Onsdag:  Frå Slåtten skule kl. 13.00
Torsdag:    Frå Slåtten skule kl. 14.45
Fredag:  Frå Slåtten skule kl. 13.00
Frå Slåtten skule kl. 14.45


Til heimskyssen er det og alltid to bussar på alle klokkeslett, men rutene varierer litt. Sjå nedanfor:
 
Kl. 13.00 - onsdag og fredag
Ein buss køyrer Vieåsen - Vie - Grimeland
Ein buss køyrer til Botnen
 
Kl. 13.40 - måndag
Ein buss køyrer til Vieåsen
Ein buss køyrer nordsida til Botnen og sørsida tilbake.
 
Kl. 14.45 - alle dagar
Ein buss køyrer Vieåsen - Vie - Grimeland
Ein buss køyrer til Botnen

Kontakt

Slåtten skule
E-post
Telefon 57 83 45 00

Om du skal sende personopplysningar send dei på eDialog

Adresse

Besøksadresse:
Angedalsvegen 71
6810 Førde

Postadresse:
Slåtten skule
Postboks 338
6802 Førde