Sunnfjord kommune

Årskalender - Slåtten skule

Årskalender - Slåtten skule

Skuleruta 2020–2021

Skuleruta 2020 - 2021
Skuleruta 2020 - 2021 Datoar
Første skuledag Måndag 17. august
Haustferie Måndag 5. oktober til fredag 9. oktober (veke 41)
Elevfri dag Fredag 13. november
Siste skuledag før jul Tysdag 22. desember
Første skuledag etter nyttår Måndag 4. januar
Vinterferie Måndag 22. februar til fredag 26. februar (veke 8)
Elevfri dag Fredag 12. mars
Siste skuledag før påske Fredag 26. mars
Første skuledag etter påske Tysdag 6. april
Elevfri dag Fredag 14. mai
Siste skuledag Fredag 18. juni

 

Oversikt over skuleruta for inneverande og neste skuleår finn du her

Skuletider

Klassesteg Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag

1. og 2. steg
 
0900-1330 0900-1430 0900-1250 0900-1430 0900-1245
3. og 4. steg 0900-1330
(Leksehjelp
13.45 – 14.30)
0900-1430 0900-1250 0900-1430 0900-1245
5., 6. og 7. steget 0900-1430
(Leksehjelp
14.30 – 15.15)
0900-1430 0900-1250
(Leksehjelp
08.00 – 08.45)
0900-1430 0900-1430

SFO opnar kvar dag kl. 07.00 og stenger kl. 16.30. 

SkuleskyssTil skulen: 

Frå Botnen  kl. 08.15
Frå Grimeland kl. 08.15 (Køyrer om Vieåsen og Vie til Slåtten skule)
 
Heimskyss:

Måndag:  Frå Slåtten skule kl. 13.40
Frå Slåtten skule kl. 14.45
Tysdag:       Frå Slåtten skule kl. 14.45
Onsdag:  Frå Slåtten skule kl. 13.00
Torsdag:    Frå Slåtten skule kl. 14.45
Fredag:  Frå Slåtten skule kl. 13.00
Frå Slåtten skule kl. 14.45


Til heimskyssen er det og alltid to bussar på alle klokkeslett, men rutene varierer litt. Sjå nedanfor:
 
Kl. 1300 - onsdag og fredag
Ein buss køyrer Vieåsen - Vie - Grimeland
Ein buss køyrer til Botnen
 
Kl. 13.40 - måndag
Ein buss køyrer til Vieåsen
Ein buss køyrer nordsida til Botnen og sørsida tilbake.
 
Kl. 14.45 - alle dagar
Ein buss køyrer Vieåsen - Vie - Grimeland
Ein buss køyrer til Botnen

Kontakt

Slåtten skule
E-post
Telefon 57 83 45 00

Adresse

Besøksadresse:
Angedalsvegen 71
6810 Førde

Postadresse:
Slåtten skule
Postboks 338
6802 Førde