Sunnfjord kommune

SFO Sande skule

SFO Sande skule

Ny informasjon i høve opning av SFO 27.04.2020

Informasjon om opningstider i SFO (PDF, 159 kB)

 

Telefon: 480 48 187

Opningstider

  • Måndag til fredag: 07.00-08.45 og 14.35-16.30
  • Onsdag ope heil dag 07.00-16.30

SFO har ope i feriar etter behov.

Veke 28, 29 og 30 er stengt om sommaren. 

Tilsette ved SFO

SFO-leiar er Tanja Myklebust tanja.myklebust@sunnfjord.kommune.no

  • Kari Aarbergsbotten
  • Margunn Øvrestrand
  • Målfrid Marie Bruland
  • Hege Tjønneland
  • Tonny Pedersen
  • Dag Gunnar Alværen

Påmelding til SFO

 

Informasjon om søking til SFO komande skuleår SFO (PDF, 197 kB)

Du søker på felles opptak i Sunnfjord kommune. Hovudsøknadsfristen er 1. april, men det er mogleg å søke om plass heile året.  

SFO er for elevar på småskuletrinnet, men for elevar i 5.-7. klasse med særlege behov må ein i tillegg til søknad leggje fram sakkunnig vurdering.

Søk om SFO-plass i Visma 

Informasjon

 

 

Her finn du kva dagar dei ulike trinna er på skulen i løpet av skuleåret Skuledagar skuleåret 20 21 (DOCX, 15 kB)

Samordna framlegg til skulerute for elevane i Vestland (DOCX, 14 kB)

Kontakt

Rune Kvammen
E-post
Telefon 57 71 85 31
Mobil 959 93 920

Adresse

Besøksadresse:
Selstadvegen 1
6973 Sande i Sunnfjord

Postadresse:
Sande skule
Postboks 338
6802 Førde