Sunnfjord kommune

Skulestart 1. steg

Skulestart 1. steg

Skulestart 2020

I desse Korona-tider vert organisering av skulestart noko annleis enn rutina vår. Vi vil i teksten under prøve å gje kort men god informasjon om kva som vil skje fram mot skulestart. Dersom barnet for tida ikkje har folkeregistrert adresse i vår skulekrins, må føresette ta kontakt med skulen.

Informasjonsmøte for føresette

Vanlegvis gjennomfører vi i mars eit informasjonsmøte for alle føresette, i gymsalen på Flatene skule. I tillegg til informasjon om skulen blir det og informasjon om SFO. Dette møtet vert ikkje gjennomført i år. Vi sender i staden heim informasjon som skulle vore gitt på dette møtet, via e-post. I denne e-posten er det skjema som vi ber om at de returnerer så snart som råd til skulen. De returnerer skjema anten som e-post til assisterande rektor Alvhild: alvhild.flatjord@sunnfjord.kommune.no, eller i vanleg post til skulen.

Fellessamling

I april/mai brukar vi å invitere barnehagane som har førskuleborn som skal begynne hjå oss, til ei fellessamling. Faddrane til dei nye 1.klassingane stiller med program i gymsalen. I tillegg til program i gymsalen er det leik på skuleplassen og borna får sjå inn i klasserommet og SFO som dei skal vere i når dei begynner på skulen. Barnehagane er utover denne fellessamlinga hjarteleg velkomne til å besøke Flatene skule kortid dei vil. Målet med fellessamlinga er å gjere elevane litt kjende med skulen. Pr no så er ikkje situasjonen slik at vi kan arrangere denne samlinga.

Førskuledag

I mai/juni brukar vi å ha førskuledag. Før førskuledagen vil føresette få eit brev med tidspunkt for frammøte og ei liste over kven som skal gå i klassen. Målet med førskuledagen er at lærar og elev får møte kvarandre, gjere elevane kjende med klasserommet, få jobbe litt i eit hefte og kjenne litt på korleis vi har det i klasserommet og leike ute på skuleplassen i eit friminutt. På førskuledagen er det vanleg å ha med mor, far eller ein annan vaksen. Førskuledagen varer frå 09.10 – 11.30.

1.skuledag

Skulestart hausten 2020 blir måndag 17. august. Førsteklassingane møter kl 0915, medan dei andre elevane møter kl 0900.

SFO

Dei som startar i første klasse kan begynne på SFO frå måndag 3. august. Opningstida til SFO er 07.00 – 16.30.
Frist for påmelding til SFO er 1. april. Først må du fylle ut påmeldingsskjemaet som du finn her (DOC, 120 kB). Dette gir deg oversikt over kor omfattande tilbod de har behov for. Dette skjemaet sender de på epost til magnhild.gutubo@sunnfjord.kommune.no I tillegg må legge inn søknad i kommunen sitt skuleadministrative system Visma Flyt Skole

Kontaktinformasjon foreldre

Kvar enkelt føresett må logge seg inn i det skuleadministrative systemet Visma Flyt Skole, og legge inn telefonnummer og epostadresse. Du loggar deg inn med ID-porten (t.d. Bank-ID). 

Vi ser fram til å treffe våre nye 1.klassingar og føresette. Vi ber om at de raskt må ta kontakt med skulen om det skulle vere noko. Spør etter Alvhild. Har de spørsmål om SFO, så spør de etter Magnhild.