Sunnfjord kommune

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta

Elevane har rett til skulehelseteneste. Skulehelsetenesta er ein del av det kommunale helsetilbodet, og består av helsesjukepleiar og skulelege.

Helsesjukepleiar ved Bygstad skule

Ingrid Austreim Bratten er helsesjukepleiar på Bygstad skule. 

  • Telefonnummer 47833939

Du kan òg ta kontakt med sentralbordet til helsestasjonen: 57 72 21 30

Elevar, foreldre og lærarar er velkomne til å ta kontakt! Kontordag Bygstad skule torsdagar. 

I barneskulen er det oftast føresette eller lærar som tek kontakt, men eleven er velkomen på kontoret når han/ho eventuelt måtte ønske det. Helsesøster har teieplikt.

Informasjon frå skulehelsetenesta i koronaperioden

Den siste tida har det vore store endringar i alle sin kvardag, dette kan by på utfordringar både for barn/unge og foreldre. Skulehelsestenesta ønsker å vere ein støttespelar for dei som har behov for støttesamtale og rettleiing i denne situasjonen.

Helsesjukepleiar kan tilby oppfølging via telefon mellom klokka 10.00–14.00 i vekedagane. Ring 57 72 21 30 for å gjere avtale. Dersom helsesjukepleiar ved den enkelte skule ikkje er tilgjengeleg av ulike grunnar, vil du få  snakke med ein anna helsesjukepleiar dersom det er kapasitet til det.

Kontakt

Edith Dale Burdahl
E-post