Skulehelsetenesta-Bygstad skule

Helsesjukepleiar ved Bygstad skule

Anne Marte Østerbø vert på skulen torsdagar. (Ingrid Austreim Bratten er i permisjon.)

Informasjon om skulehelsestenesta i Sunnfjord kommune

Informasjon om skulehelsetenesta

Du kan òg ta kontakt med sentralbordet til helsestasjonen

Telefon: 57 72 21 30

I barneskulen er det oftast føresette eller lærar som tek kontakt, men eleven er velkomen på kontoret når han/ho eventuelt måtte ønske det. Helsesjukepleiar har teieplikt.

Informasjon frå skulehelsetenesta i koronaperioden

Den siste tida har det vore store endringar i alle sin kvardag, dette kan by på utfordringar både for barn/unge og foreldre. Skulehelsestenesta ønsker å vere ein støttespelar for dei som har behov for støttesamtale og rettleiing i denne situasjonen.

Kontakt

Edith Dale Burdahl
Assisterande Einingsleiar Helsestasjon
E-post

Arbeidsstad Sande