Sunnfjord kommune

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta

Helsesjukepleiar ved Bygstad skule

Ingrid Austreim Bratten er helsesjukepleiar på Bygstad skule. 

 Tlf: 47 48 39 39

Har kontortid på skulen kvar torsdag, kl. 08.00-14.00

For meir informasjon om skulehelsestenesta i Sunnfjord kommune:

Informasjon om skulehelsetenesta

 

Du kan òg ta kontakt med sentralbordet til helsestasjonen: 57 72 21 30


I barneskulen er det oftast føresette eller lærar som tek kontakt, men eleven er velkomen på kontoret når han/ho eventuelt måtte ønske det. Helsesjukepleiar har teieplikt.

Informasjon frå skulehelsetenesta i koronaperioden

Den siste tida har det vore store endringar i alle sin kvardag, dette kan by på utfordringar både for barn/unge og foreldre. Skulehelsestenesta ønsker å vere ein støttespelar for dei som har behov for støttesamtale og rettleiing i denne situasjonen.

Kontakt

Edith Dale Burdahl
Assisterande Einingsleiar Helsestasjon
E-post

Arbeidsstad Sande