Sunnfjord kommune

Om Vieåsen barnehage

Om Vieåsen barnehage

Omgjevnader:

Barnehagen ligg fint til i Vieåsen, det er sol heile året. Vi har ein eigen naturleikeplass - vi har grillhytte - leikehytter og ulike naturleikar - veldig flott og populært område. Det er i tillegg fotballbane og sykkelbane rett ved barnehagen.

Vi har gymsal i barnehagen

Dagsturhytta Gytta er og eit populært turmål for dei større barna

Fagleg forankring:

Tryggleik sirkelen-  Personalet har fått opplæring i denne måten å handle på, når det gjeld å fremje tryggleik og samspel i barnehagen.

Inkluderande barnehage miljø-Personalet har fått god opplæring i korleis førebygge, handtere og avdekke krenkande handlingar mellom barna. Målet er at alle barna i Vieåsen barnehage skal oppleve eit trygt og godt leike -og læringsmiljø.

Bemanning:

6 årsverk pedagog, 3 årsverk fagarbeider og 5 årsverk assistent.

100% Styrar stilling

50% Assisterande styrarAvdelingane våre:

  • Tommeliten: Småbarn avdeling 0-3 år

  • Veslefrikk:  Småbarn avdeling 0-3 år

  • Tussero:       Storbarn avdeling 3-6 år

  • Askeladden: Storbarn avdeling 3-6 år


 

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse:
Rennekleiva 2
6800 Førde

Postadresse: 
Vieåsen barnehage
Postboks 338
6802 Førde