Prosjektet er avslutta, sjå ferdig resultatet her.

Her er resultatet etter prosjektet. Med god hjelp frå føresette og tilsette på dugnad har leikeplassen vår fått eit flott løft. 

Vi er stolt og glad for det vi har fått til. Rundt gapahuken har vi fått opp gjerde slik at det er trygt for barna å leike på området.