Sunnfjord kommune

Kompetansemidlar frå Fylkesmannen

Kompetansemidlar frå Fylkesmannen

Vie barnehage har fått kompetansemidlar frå Fylkesmannen Vestland.

Barnehageåret 2020/2021 har Vie barnehage fått 165 000 kroner i midlar til kompetanseheving. Prosjektet er eit samarbeidsprosjekt med Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal. 

Målet: Aktive vaksne i uteleiken

Ressurspersonar i prosjektet er Ann Renate Helgås (styrar), Anne Randi Skaflestad (avdeling Trollungane) og Jannicke Juvik (avdeling Ole Brumm)