Sunnfjord kommune

Nytt frå Vie barnehage

 

Våren 2022 har førskulebarna i Vie barnehage blitt kjende med Frode Laks. Dette er eit kulturelt verktøy med både songar og eventyr som barna har jobba med, og som dei vil møte igjen i 1. klasse på skulen.

Lihkku beivvin eller på norsk: gratulerer med dagen til alle samar.

Søndag 6. februar er samane sin nasjonaldag og barnehagen har denne veka blitt betre kjent med den samiske kulturen.