Sunnfjord kommune

Nytt frå Vie barnehage

I vår 2022 har førskulebarna i Vie barnehage blitt kjende med Frode Laks. Dette er eit kulturelt verktøy med både songar og eventyr som barna har jobba med, og som dei vil møte igjen i 1. klasse på skulen.

«Som ny stor kommune har Sunnfjord mange barnehagar og skular med ulike kulturar og innhald. Med kulturarven som plattform kan vi utvikle felles identitet, forståing og praksis knytt til arbeidet med overgangar i oppvekstløpet. Når tilsette i skule og barnehage brukar felles kulturelle verktøy for å støtte barna si meistring av overgangar, vil barna erfare samanheng uavhengig av kva base dei kjem frå og går til»

Barna har gjennom det kulturelle verktøyet lært og erfart meir om:

For meir informasjon: Frode Laks

I dag var det karneval i Vie. Tema er "Jonas i jungelen".

Lihkku beivvin eller på norsk: gratulerer med dagen til alle samar.

Søndag 6. februar er samane sin nasjonaldag og barnehagen har denne veka blitt betre kjent med den samiske kulturen.  

I slutten av februar er det karneval i Vie! I forkant av karneval fordjupar vi oss kvart år i eit tema, og i år tar vi utgangspunkt i eit opplegg som heiter ”Jonas i jungelen”.

4.11.21 arrrangerte barnehagen barneløp i sjukehusparken. Eit særs kjekt arragement. Takk til alle foreldre som tok seg fri for å vere med å heie og kom på kafe på ettermiddagen. 

 

Gratulerer med bestått fagprøve.

Våren 2021 har barnehagen jobba med tema berekraftig utvikling.

I slutten av februar 2021 har vi karneval i barnehagen. Årets tema er Thorbjørn Egner. Vi har særleg forkus på "Dyrene i Hakkebakkeskogen" og "Folk og røvere i Kardemomme by".