Sunnfjord kommune

Barnehagen sine planar

Barnehagen sine planar

Planleggingsdagar 2020/2021

  • Fredag 14. august 2020
  • Fredag 13. november 2020
  • Måndag 25. januar 2021
  • Fredag 12. mars 2021
  • Fredag 18. juni 2021

Årsplan for barnehagen

Årsplanen er eit arbeidsverkty for personalet, og gjev foreldre og andre innsikt i kva barnehagen vektlegg i arbeidet med barna.

 

Månadsplan for kvar avdeling

Avdelingane utarbeider månadsplan. Her er det oversikt over spesielle hendingar, gruppedeling og kva bøker/songar som er vektlagt i perioden. Månadsplan blir tilsendt foreldre på e-post, og heng på tavla i garderoben.

Barna skal medverke i planlegging, gjennomføring og vurdering. Medverke betyr mellom anna til å bli lytta til, og at stemma di skal bli hørt. Personalet skal støtte og utfordre barna, slik at barna lærer å ta del i ulike aktivitetar og gjeremål. Vi skal ta omsyn til alder, utvikling og progresjon i måten vi både planlegg og gjennomfører aktivitetar saman med barna.

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse:
Runnen 5
6812 Førde

Postadresse: 
Tusenfryd barnehage
Postboks 338
6802 Førde