Sunnfjord kommune

Barnehagen sine planar

Barnehagen sine planar

Her finn du oversikt over barnehagen sine interne planar.

Årsplan

Årsplanen (PDF, 2 MB) er eit overordna arbeidsdokument. Planen vert evaluert og eventuelt justert i løpet av 2020.
 

Plan for overgang barnehage/skule

Sunde barnehage og Sunde skule har utarbeidd eigen overgangsplan (PDF, 354 kB).

 

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse:
Sunde
6819 Førde

Postadresse: 
Sunde barnehage
Postboks 338
6802 Førde