Utval og medverknad

Det formelle samarbeidet er omtala og forankra i barnehagelova. Denne seier at for å sikre samarbeidet med barnet sin heim, skal kvar barnehage ha eit foreldreutval og eit samarbeidsutval.

Samarbeidsutval og foreldreutval for Solsida barnehage

Foreldreutvalet (alle føresette) har møte ein til to gonger i året. På møtet om hausten vert samarbeidsutvalsrepresentantane valde. Samarbeidsutvalet møtest minimum 2 gonger per år og vedtek mellom anna om det skal kallast inn til fleire møte i foreldreutvalet.

Samarbeidsutvalet for Solsida Barnehage 2022-2023

Samarbeidsutvalet for Solsida Barnehage 2022-2023
Representant Representant frå Epost Vara E-post
Tor Erik Vårdal Føresette gitartorerik@gmail.com Ingrid Martine Fonn Macsik ingrimfonn@gmail.com
Birgitte Nesbakk Føresette birgitte_nesbakk@hotmail.com Frode Solheim frode@fsolheim.net
Roy Morten Vårdal Mjåset Føresette roymorten8@hotmail.com Tove Bakke Blom tovebblom@gmail.com
Camilla Kalland Olset Føresette camilla.kaland.olset@eigedomsmekling.no Marita Johnsen Vindheim marita_vj@hotmail.com
Britt Kleivan Urnes Tilsette Britt.Kleivan.Urnes@sunnfjord.kommune.no   Hans Gunnar Ustad hansgunnar90@hotmail.com  
Jofrid Hoff Tilsette Jofrid.Hoff@sunnfjord.kommune.no Erna Sørheim Erna.Sorheim@sunnfjord.kommune.no
John Arberg Tilsette Mr.john@live.no Magdalena Ewa Januszkiewicz Magdalena.Ewa.Januszkiewicz@sunnfjord.kommune.no
Ingeborg Vik Tilsette Ingeborg.Vik@sunnfjord.kommune.no Svanhild Friborg Svanhild.Johanne.Friborg@sunnfjord.kommune.no  
Silja Juklestad Eigar siljajuke@hotmail.com   Helge Schei Helge.Schei@kdu.no  

Vararepresentant stiller dersom representanten er hindra frå å møte. Representanten tek sjølv kontakt med sin vararepresentant.

Saksbehandlar og sekretær:
Einingsleiar Elin Hagen, e-post: elin.hagen@sunnfjord.kommune.no, telefon: 97 19 11 55

Møtereferat samarbeidsutvalet for Solsida barnehage 

Kontakt

Elin Hagen
Einingsleiar Solsida barnehage
E-post
Telefon 57 72 44 43
Mobil 97 19 11 55

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse
Solsida Toene barnehage: Kyrkjevegen 20, 6809 Førde
Solsida Haugum barnehage: Stranda 12, 6809 Førde

Postadresse: 
Solsida barnehage
Postboks 338
6802 Førde