Utval og medverknad

Det formelle samarbeidet er omtala og forankra i barnehagelova. Denne seier at for å sikre samarbeidet med barnet sin heim, skal kvar barnehage ha eit foreldreutval og eit samarbeidsutval.

Samarbeidsutval og foreldreutval for Solsida barnehage

Foreldreutvalet (alle føresette) har møte ein til to gonger i året. På møtet om hausten vert samarbeidsutvalsrepresentantane valde. Samarbeidsutvalet møtest minimum 2 gonger per år og vedtek mellom anna om det skal kallast inn til fleire møte i foreldreutvalet.

Samarbeidsutvalet for Solsida Barnehage 2023-2024
Representant Repr. frå Epost Telefon Vara E-post Telefon
Marita Johnsen Vindheim Føresette marita_vj@hotmail.com 97980075 Stine Solvik stinesolvik@hotmail.com 99237430
Stine K Solsvik Føresette stini_ks@hotmail.com 98445719 Anton Triastcin dionoreg@gmail.com 47738064
Roy Morten Vårdal Mjåset Føresette roymorten8@hotmail.com 48148549 Tove Bakke Blom tovebblom@gmail.com 48158652
Camilla Kalland Olset Føresette camillaolset@gmail.com 97013478 Ingri Martine Fonn Macsik ingrimfonn@gmail.com 90199097
Britt Kleivan Urnes Tilsette Britt.Kleivan.Urnes@sunnfjord.kommune.no   94870973 Hans Gunnar Ustad hansgunnar90@hotmail.com   99118338
Møy Britt Holme Tilsette moy.britt.holme@sunnfjord.kommune.no 95945669 Jofrid Hoff Jofrid.Hoff@sunnfjord.kommune.no 95945669
Tommy Gustavsen Tilsette tommy.gustavsen@sunnfjord.kommune.no 95441865 Magdalena Ewa Januszkiewicz Magdalena.Ewa.Januszkiewicz@sunnfjord.kommune.no 95011796
Svanhild Friborg Tilsette  Svanhild.Johanne.Friborg@sunnfjord.kommune.no 95421581 Mona Elin Kleiva mona.elin.kleiva@sunnfjord.kommune.no 95441865
Silja Juklestad Eigar siljajuke@hotmail.com   Helge Schei Helge.Schei@kdu.no  

Vararepresentant stiller dersom representanten er hindra frå å møte. Representanten tek sjølv kontakt med sin vararepresentant.

Saksbehandlar og sekretær:
Einingsleiar Elin Hagen, e-post: elin.hagen@sunnfjord.kommune.no, telefon: 97 19 11 55

Møtereferat samarbeidsutvalet for Solsida barnehage 

Kontakt

Profilbilde av Elin Hagen
Elin Hagen
Einingsleiar Solsida barnehage
E-post
Telefon 57 72 44 43
Mobil 97 19 11 55

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse
Solsida Toene barnehage: Kyrkjevegen 20, 6809 Førde
Solsida Haugum barnehage: Stranda 12, 6809 Førde

Postadresse: 
Solsida barnehage
Postboks 338
6802 Førde