Sunnfjord kommune

Utval og medverknad

Utval og medverknad

Samarbeidsutvalet for Solsida barnehage 2019–2020

Representant

Vara representant

Mariell Skildheim (Haugum –Mars)

Torstein Våge (Mars)

Bergliot Hjelle (Haugum- Mars)

Elin Holvik (Saturn)

Marie Bygstad Vie (Toene-Jupiter)

Sandra Mikalsen (Neptun)

Camilla Kalland Olset (Toene-Uranus)

Siri Helen Olsen Haugland (Venus)

Iselin skår (Tilsette Haugum personal)

John Aarberg

Mona Elin Kleiva (Tilsette Haugum personal)

Svanhild Friborg

Andrine H Ness (Tilsette Toene personal)

Møy-Britt Holme

Marius Moe (Tilsette Toene personal)

Britt Urnes

Silja Juklestad (Politikar)

Helge Schei 

 

Saksbehandlar og sekretær: Elin Hagen, elin.hagen@sunnfjord.kommune.no, telefon: 971 91 155