Solsida barnehagen sine planar

To barn går hand i hand ute på tur - Klikk for stort bilete Solsida barnehage

  

Planleggingsdagar 2022/2023

  • Fredag 12. august 2022
  • Fredag 04.november 2022
  • Fredag 27. januar 2023
  • Måndag 27.mars 2023
  • Måndag 12. juni 2023

Årsplan

I årsplanen kan du lese meir om våre mål, satsingsområde, og korleis vi jobbar for å fremje utvikling og trivsel i barnehagen. Frå 01. januar 2023 har barnehagene i Sunnfjord kommune felles mal for årsplan. Verdiane og temaplanane frå 2021 -2022 gjeld fram til ny plan er klar.

Rammeplan

I alt arbeid i barnehagen følger vi Utdanningsdirektoratet sin Rammeplan for barnehage.

Rammeplan for barnehagen.

Kontakt

Elin Hagen
Einingsleiar Solsida barnehage
E-post
Telefon 57 72 44 43
Mobil 97 19 11 55

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse
Solsida Toene barnehage: Kyrkjevegen 20, 6809 Førde
Solsida Haugum barnehage: Stranda 12, 6809 Førde

Postadresse: 
Solsida barnehage
Postboks 338
6802 Førde