Sunnfjord kommune

Utval og medverknad

Utval og medverknad

"Samarbeidsutvalet skal vere eit rådgivande, kontaktskapande og samordnande organ. Samarbeidsutvalet skal få inn saker som er viktige for innhaldet i og verksemda til barnehagen og for forholdet til foreldra. Samarbeidsutvalet skal fastsetje årsplanen til barnehagen. Andre viktige saker er til dømes forslag til budsjett eller driftsendringar."(Rammeplan for barnehagen, 2017)

Samarbeidsutvalet i Slåttebakkane barnehage 2019-2020

 

Foreldrerepresentantar:

Fast: Tanja V. Solibakke og Lars Erik Solend
Vara: Anja Solheimslid

Tilsette sine representantar:

Fast:  Kristin Fedje Bøyum og Janne Tormodset
Vara: Randi B. Berge og Marit Åsebø

Kommunestyrets representantar:

Fast: Hilde Iren Rivedal (SV)
Vara: Tamara Lien Nødseth (SV)


Fast (referent): Gudbjørg Gunnarsdottir Kleppe