Sunnfjord kommune

Barnehagen sine planar

Barnehagen sine planar

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

"Planlegging gir personalet grunnlag for å tenkje og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet. Planlegginga skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppa." (Rammeplan for barnehagen, 2017)

Pedagogiske planar

Årsplanen vår er eit overordna arbeidsdokument. Kvar avdeling har friheit til å tilpasse den til barnas alder med å bruke progresjonsplan og aktivitetsplan som "sideplaner".

Handlingsplanar

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse:
Ekornlia 3
6814 Førde 

Postadresse: 
Slåttebakkane barnehage
Postboks 338
6802 Førde