Sunnfjord kommune

Barnehagen sine planar

Barnehagen sine planar

Årsplan

Årsplanen skal vere eit arbeidsreiskap for personalet og gje foreldre og andre interesserte eit innsikt i kva vi vil jobbe med og korleis vi vil jobbe i Skei barnehage.

Aktivitetskalender

I aktivitetskalenderen kan ein sjå korleis vi planlegg barnehageåret før det begynner. Her kan ein sjå kva fagområde frå rammeplanen som er i fokus og kva som er overordna tema for månaden. I tillegg kan ein sjå datoane som er tenkt for større prosjekt (NB! Desse kan verte endra!)

Last ned aktivitetskalenderen for Skei barnehage 2019-20 (PDF, 296 kB)

Driftsplan

Driftsplanen inneheld viktige datoar for møter, planleggingsdagar og andre fridagar gjennom barnehageåret.

Last ned driftsplanen for Skei barnehage 2019-20 (PDF, 140 kB)

Rammeplanen

I alt arbeid i barnehagen følger vi Utdanningsdirektoratet sin Rammeplan for barnehage

Opningstider

07.00–16.45

Adresse

Besøksadresse:
Ospene 9
6843 Skei i Jølster

Postadresse: 
Skei barnehage
Postboks 338
6802 Førde