Sunnfjord kommune

Skei barnehage sine planar

Skei barnehage sine planar

Planleggingsdagar i Skei barnehage

Skei barnehage sin årsplan

Årsplanen skal vere eit arbeidsreiskap for personalet og gje foreldre og andre interesserte innsikt i kva vi vil jobbe med og korleis vi vil jobbe i Skei barnehage.

Skei barnehage sin aktivitetskalender

I aktivitetskalenderen kan ein sjå korleis vi planlegg barnehageåret før det begynner. Her kan ein sjå kva fagområde frå rammeplanen som er i fokus og kva som er overordna tema for månaden. I tillegg kan ein sjå datoane som er tenkt for større prosjekt (NB! Desse kan verte endra!)

Skei barnehage sin driftsplan

Driftsplanen inneheld viktige datoar for møter, planleggingsdagar og andre fridagar gjennom barnehageåret.

Rammeplanen for barnehage

I alt arbeid i barnehagen følger vi Utdanningsdirektoratet sin Rammeplan for barnehage.

Formelle utfyllande bestemmelsar om barnehagens innhald og oppgåver

Kontakt

Mona Skaiå Årdalsbakke
Einingsleiar
E-post
Telefon 57 72 64 31

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse:
Ospene 9
6843 Skei i Jølster

Postadresse: 
Skei barnehage
Postboks 338
6802 Førde