Sunnfjord kommune

Barnehagen sine planar

Barnehagen sine planar

Planleggingsdagar våren 2020 i Halbrend barnehage

  • Fredag 31. januar 2020
  • Fredag 22. mai 2020

Slik jobbar vi

I årsplanen vår kan du lese meir om våre mål, (PDF, 3 MB) satsingsområde, og korleis vi jobbar for å fremje utvikling og trivsel i barnehagen. 

Før oppstart i barnehagen sender vi ut eit informasjonshefte til føresette, Velkommen til Halbrend Barnehage (PDF, 580 kB). Vi håpar det heftet gir svar på dei fleste spørsmåla de har kring oppstart i barnehagen. 

Årsplanen skal årleg fastsetjast av samarbeidsutvalet for barnehagen.  

Rammeplan

I alt vårt arbeid følger vi Utdanningsdirektoratet sin rammeplan for barnehage 

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse:
Liavegen 37
6814 Førde 

Postadresse: 
Halbrend barnehage
Postboks 338
6802 Førde