Sunnfjord kommune

Kommunedirektøren si leiargruppe

Kommunedirektøren si leiargruppe

Kommunedirektøren er den øvste administrative leiaren i kommunen. Kommunedirektøren har det overordna ansvaret for å iverksette kommunestyret sine vedtak og gjennomføre den daglege drifta av kommunen

Kommunedirektøren si leiargruppa

Kommunedirektøren si leiargruppa består av assisterande kommunedirektør, seks kommunalsjefar og personalsjef.

Alle foto: Reiakvam Foto AS