Kommunedirektøren si leiargruppe

Kommunedirektøren er den øvste administrative leiaren i kommunen. Kommunedirektøren har det overordna ansvaret for å iverksette kommunestyret sine vedtak og gjennomføre den daglege drifta av kommunen

Kommunedirektøren si leiargruppe

Kommunedirektør Terje Heggheim, assisterande kommunedirektør Lise Mari Haugen, seks kommunalsjefar og personalsjef.

Kommunedirektøren si leiargruppe

 

 

 

 

 

 

 

 

Terje Heggheim, kommunedirektør
Kontaktinformasjon Terje

Lise Mari Haugen, assisterande kommunedirektørLise Mari Haugen, assisterande kommunedirektør

Kontaktinformasjon Lise Mari

Åge Stafsnes , kommunalsjef for skuleÅge Stafsnes , kommunalsjef for skule

Kontaktinformasjon Åge

Kristine Steindal, kommunalsjef for barnehageKristine Steindal, kommunalsjef for barnehage

Kontaktinformasjon Kristine

Kurt Even Andersen, kommualsjef for helse og sosialKurt Even Andersen, kommualsjef for helse og sosial

Kontaktinformasjon Kurt Even

Kirstin Bruland, kommunalsjef for omsorgKirstin Bruland, kommunalsjef for omsorg

Kontaktinformasjon Kirstin

Hilde Bjørkum, kommunalsjef for kultur og idrettHilde Bjørkum, kommunalsjef for kultur og idrett

Kontaktinformasjon Hilde

Jan Birger Moe, personalsjefJan Birger Moe, personalsjef

Kontaktinformasjon Jan Birger

Jan-Inge Hage, kommunalsjef teknisk og miljøJan-Inge Hage kommunalsjef for teknisk og miljø

Kontaktinformasjon Jan-Inge

Foto: Reiakvam Foto AS