Varsel om kabel/skap/stolpe-sanering – Telenor

Varsel om kabel/skap/stolpe-sanering  i område Fengestad, Halsnes, Helle, Holsen, Juklestad, Myrmæl, Sundsdalen, Ullaland.  Telenor vil starte arbeidet i løpet av mars (veke 11) og held på fram til november 2024.

Kort om arbeidet

Vi vil vere avhengige av å nytte motorkøyretøy for nødvendig transport av utstyr og mannskap. Transporten vil føregå langs eksisterande stolpe-trasear, og til og frå offentleg veg. Telenor vil også varsle om bruk av ATV og beltegåande køyretøy langs eksisterande tele/el-linjer i kommunen.
Vi ber om tilbakemelding om det er område der vi må gjere  spesielle tiltak når det gjeld miljø/naturvern. Vi vil gjere vårt beste for å ivareta natur/fauna på best mulig måte, og ønsker oss eit godt samarbeid med både kommunen og private grunneigarar i området.

Meir informasjon

 

Illustrasjon, Kartutsnitt som viser avmerka område for arbeidet med sanering - Klikk for stort bilete
Illustrasjon, Kartutsnitt som viser avmerka område for arbeidet med sanering - Klikk for stort bilete

Har du spørsmål?

Spørsmål og kommentarar som gjeld varselet:

Lovverk

Motorferdselloven § 4 første ledd bokstav b