Stenging av symjehallen i Førdehuset

Sunnfjord kommune må stenge symjehallen i Førdehuset frå 17. juni for å gjere nødvendig vedlikehald. Stenginga vil truleg vare i  8 veker og forventa opning er 12. august 2024.